woensdag 13 december 2017
Cursussen & avonden

LOEK verzorgt thema-avonden en cursussen over opvoeding en geloofsopvoeding vanuit christelijk perspectief.
LOEK doet dit voor kerken, gemeenten, scholen, conferenties, koffieochtenden, themadagen, gespreks-groepen etc.
De aanvrager (een groep van minimaal 10 personen) bepaalt in overleg met LOEK de onderwerpen en het aantal avonden/dagdelen.

WERKWIJZE
Tijdens een thema-avond of cursus wordt informatie overgedragen over het onderwerp. Er is ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen. Vragen en praktische situaties worden besproken. De deelnemers worden met opdrachten zelf actief aan het werk gezet. Er wordt steeds nagegaan wat we uit de Bijbel kunnen leren over opvoeding.

CURSUSMATERIAAL
Voor een cursus vanaf vier avonden schaffen de deel-nemers het boek Geloven in opvoeden aan.
Ook kan er een werkboek worden uitgereikt voor het maken van thuisopdrachten.

AANVRAAG EN KOSTEN
De totale kosten per avond of dagdeel zijn €175,-.
Voor een cursus vanaf vier avonden komen daarbij per deelnemer de kosten voor het boek Geloven in opvoeden.
Kosten van PR, zaalhuur en koffie zijn voor rekening van de organiserende groep of gemeente.
Ouders, leerkrachten, kinder- of jeugdwerkers kunnen als groep een aanvraag indienen bij het secretariaat.

ONDERWERPEN EN THEMA'S
* Algemene onderwerpen:
o.a. doel van de opvoeding, waarden van het gezin, vader- en moederschap, waarde- en normenoverdracht, opvoeden in deze tijd, opvoedingsstijlen, etc.

* Basisbegrippen:
o.a. liefde, vertrouwen, gezag, gehoorzaamheid

* De ontwikkeling van het kind:
o.a. de verstandelijke, sociale, emotionele, seksuele en gewetensontwikkeling, uit te diepen in verschillende leeftijdsfasen: 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar

* Geloofsopvoeding:
o.a. geloofsopvoeding in het gezin, bidden, kinderbijbels, feesten en rituelen, kind in de gemeente, kindernevendienst, kinderpastoraat, geloofsontwikkeling, etc.

* Specifieke onderwerpen:
o.a. kind en rouw, invloed van televisie, kinderangsten, pesten, straffen en belonen, vorming van zelfbeeld, etc.

MAATWERK EN SPECIFIEKE WENSEN
Voor een bijeenkomst kan een keuze gemaakt worden uit bovenstaande en andere thema's.
Een cursus kan worden samengesteld uit thema's naar keuze.
Ook kan gekozen worden voor het uitdiepen van een bepaalde leeftijdsfase.

Copyright 2011 LOEK   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst