woensdag 13 december 2017
LOEK: voor ouders en opvoeders
Veel ouders voelen zich onzeker over de opvoeding. Wanneer ben je te streng en wanneer te toegeeflijk? Moet je baby's laten huilen? En als je kind vriendjes heeft die heel anders worden opgevoed? Hoe geef je geloofsopvoeding vorm in deze tijd? Welke rol kan de gemeente spelen bij de geloofsvorming van kinderen en jongeren? Heeft mijn kind misschien een handicap of ontwikkelingsstoornis? Vaak zijn er tegenstrijdige adviezen.

Stichting LOEK wil ouders en opvoeders ondersteunen
Aja Kaldeway Cary Lenstra
Boek: Geloven in opvoeden
Maria Vrijmoeth - de Jong, Ina Karsen - Engelsman, Cary Lenstra 
Opvoeden gaat niet vanzelf, en geloofsopvoeding ook niet. Het vraagt om bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken? Opvoeden vraagt om kennis. Geloofsopvoeding vraagt om gebed, zodat God zelf zijn intrede kan doen in het leven van onze kinderen. De schrijfsters, alle drie zowel moeder als pedagoog, gaan in op al deze facetten van de geloofsopvoeding. Hun boek is niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch.
Lees meer...
Wat betekent LOEK?
Loeken betekent kijken, evenals het engelse 'look'. Hiermee wordt het belang onderstreept van onbevooroordeeld en zorgvuldig kijken naar het kind. Loek: kijk naar het kind.
Is LOEK christelijk?
UITGANGSPUNT: de medewerkers van Loek nemen bij al hun werkzaamheden als uitgangspunt de Bijbel, Gods Woord.

DOELSTELLING: het doel van Loek is om ouders, opvoeders, kinder- en jeugdwerkers te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding.
Copyright 2011 LOEK   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst