woensdag 13 december 2017
Cursus 'Opvoedingsvaardigheden'
OPVOEDINGSVAARDIGHEDEN
In een LOEKcursus van zes avonden werken ouders en andere opvoeders aan het verder ontwikkelen van hun opvoedingsvaardigheden.
Centraal staat de communicatie tussen ouder en kind. Praktische, alledaagse situaties worden besproken en geoefend. De communicatie tussen ouder en kind wordt duidelijker, waardoor hun relatie verbetert.
De cursus kan toegespitst worden op een bepaalde leeftijdsgroep (b.v. 0-6 jr, 6-12 jr, pubers).

WERKWIJZE
Tijdens de cursus wordt informatie overgedragen over het onderwerp. Er is ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen, ook in kleine groepen. Vragen en praktische situaties worden besproken. De deelnemers worden met opdrachten zelf actief aan het werk gezet, zowel op de avond zelf als thuis aan de hand van thuisopdrachten. Er wordt steeds nagegaan wat we uit de Bijbel kunnen leren over het omgaan met elkaar.

PROGRAMMA VAN DE CURSUS
* Het zelfbeeld van het kind: complimenten, opbouwende kritiek, verantwoordelijkheid
* Acceptatie: acceptabel en onacceptabel gedrag, problemen onderscheiden
* Inlevend luisteren: gevoelens onderkennen en verwoorden
* Effectief confronteren: eigen grenzen aangeven
* Omgaan met conflicten: opvoedingsstijlen, overlegmethode
* Overdracht van waarden en normen

GROEPSGROOTTE
Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.

CURSUSMATERIAAL
De deelnemers schaffen het boek Geloven in opvoeden met bijbehorend werkboek aan. Vanuit het werkboek kunnen de thuisopdrachten gemaakt worden.

AANVRAAG EN KOSTEN
De kosten zijn €175,- per avond. Daar komt per deelnemer bij de kosten voor boek en werkboek. Zaalhuur en koffie zijn voor rekening van de organiserende groep of gemeente.
Ouders, leerkrachten, kinder- of jeugdwerkers kunnen als groep een aanvraag indienen bij het secretariaat.
Contact

Aja Kaldeway-Haan
Hollandsspoor 64
3994 VW Houten
(030) 6375674
Copyright 2011 LOEK   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst